جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای خدا دلم گرفت از آلبوم: بوی دیروز

ای خدا دلم گرفت
عارف