آشنا از آلبوم: بوی دیروز


آشناسبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
در دست تهیه
۲۰۱۲
از آلبوم موسیقی: بوی دیروز
تراک: ۴۵
طول آهنگ: ۰۵:۰۹

  آشنا
خواننده: هنرمند شماره 3