جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپاچ لیلی از آلبوم: بوی دیروز ۹


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-07 21:02:08پاچ لیلی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-04-02 19:55:20پاچ لیلی
فولکلور گیلان
احمد عاشورپور

عمو دختر باموم تی بردن ِ رِه جان جان
اشرفی گول بیهم تی گردن ِ رِه جان جان

ئی شب بامُوم تی ورجا نیشتن ِ رِه پاچ لیلی
تی خاطر خوان بامود می کشتن ِ رِه پاچ لیلی
تو بالای تلار من در زمینم جان جان
باموم تی خانه را ترای بی دینم جان جان

اگر دانسته بِم تو بی وفایی پاچ لیلی
تی ور نامومِه تا اول تو بایی پاچ لیلی
بو شو کورِی کی من دیلگیرم از تو جان جان
به اَ فیکرم که دس ویگیرم از تو جان جان

هزار افسوس که می قدرَ ا ندانی پاچ لیلی
هُتو شَمَا مرا دِه دِن نتانی پاچ لیلی