جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیک ستاره از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-05 06:26:05یک ستاره از آلبوم: آوازهای دیگر


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-01-20 04:23:04


یه ستاره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-28 22:11:01یک ستاره
ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

اگه تنها یه ستاره
پر می زد مثل یه شاهین
می اومد پایین پایین

می نشستم من كنارش
می شدم همدم و یارش
می زدم دست نوازش
به تن براق و نازش
یه ستاره یه ستاره یه ستاره

می نشوندمش رو موهام
یا روی لاله گوشام
می سوزوندمش با اشكام
می كشوندمش به خوابام
می رسوندمش به شبهام
می خوابوندمش رو چشمام
می آوردمش تو دنیام
نقره ای می شد نفسهام
یه ستاره یه ستاره یه ستاره