جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتنگنا از آلبوم: بوی دیروز ۷


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 19:57:53تنگنا از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-04-14 19:42:05تنگنا
ترانه سرا: فرهاد شیبانی
فریدون فروغی

دلم از خیلی روزا با کسی نیست
تو دلم فریاد و فریادرسی نیست
شدم اون هرزه گیاهی که گلاش
پرپر دستای خار و خسی نیست
دیگه دل با کسی نیست
دیگه فریادرسی نیست
آسمون ابری شده
دیگه خار و خسی نیست


بارون از ابرا سبک تر می پره
هر کسی سر به سوی خودش داره
مثل لاک پشت تو خودم قایم شدم
دیگه هیچ کس دلمو نمی بره
دیگه دل با کسی نیست
دیگه فریادرسی نیست
آسمون ابری شده
دیگه خار و خسی نیست


ماهی از پاشوره بیرون افتاده
شاپرکها پراشون زخمی شده
نکنه تو گله بره هامون
گذر گرگ بیابون افتاده
دیگه دل با کسی نیست
دیگه فریادرسی نیست
آسمون ابری شده
دیگه خار و خسی نیست