اگه چشمات بگن آره از آلبوم: بوی دیروز ۷


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


اگه چشمات بگن آرهتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
پیشرفته
۲۰۱۰
دارای مجوز شماره ۶۱۴۶
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۵
ISRC: CA2OG1010909
از آلبوم موسیقی: بوی دیروز 7
تراک: ۱
طول آهنگ: ۰۳:۵۶
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۵ صفحه

  
Age Cheshmat Began Areh نت آهنگ
پیشرفته


اجازه از آلبوم: آکورد
خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان


اجازهسبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: آکورد
تراک: ۳۳۴
طول آهنگ:

  


اگه چشمات بگن آره از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


اگه چشمات بگن آرهتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو
همراه با انگشت نگاری
متوسط

از آلبوم موسیقی: پیانو آسان
تراک: ۲۷
طول آهنگ: ۴:۲۸
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۵ صفحه

  
Age Cheshmat Began Areh نت آهنگ
همراه با انگشت نگاری
متوسط


اگه چشمات بگن آره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


اگه چشمات بگن آرهتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
متوسط
همراه با انگشت نگاری
۲۰۱۵
دارای مجوز شماره ۶۱۵۰
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۸
از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۹۷۷
طول آهنگ: ۴:۲۹
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۵ صفحه

  
Age Cheshmat Began Areh نت آهنگ
متوسط
همراه با انگشت نگاریاجازه - اگه چشمات بگن آره
ترانه سرا: هنرمند شماره 25
خواننده: هنرمند شماره 20
خواننده: حامی

کوهو ميذارم رو دوشم
رخت هر جنگو می پوشم
موجو از دريا می گيرم
شيره ی سنگو می دوشم
ميارم ماهو تو خونه
می گيرم با دو نشونه
همه ی خاک زمينو
می شمارم دونه به دونه
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره

دنيا رو کولم می گيرم
روزی صد دفعه مي ميرم
می کنم ستاره ها رو
جلوی چشات می گيرم
چشات حرمت زمينه
يه قشنگ نازنينه
تا اگه می خوای نذارم
هيچ کسی تو رو ببينه
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره

چشم ماهو در ميارم
يه نبردبون ميارم
عکس چشمتو می گيرم
جای چشم اون ميزارم
آفتاب و ورش می دارم
واسه چشمات در ميذارم
از چشام آينه می سازم
با خودم برات ميارم
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره
اگه چشمات بگن آره هيچ کدوم کاری نداره