جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاونی که میخواستی از آلبوم: بوی دیروز ۷


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 19:46:33اونی که می خواستی از آلبوم: آکورد
اونی که میخواستی از آلبوم: آکورد
اونی که میخواستی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-05-13 21:21:38گمشده
مرجان
ترانه سرا: بهروز رضوی

اونی که می خواستی تو غبارا گم شد
مرغی شد و پشت حصارا گم شد

اسم تو رو روبال مرغا نوشت
رو کُندهۀ سبز درختا نوشت

یه روز که بارون میومد بهش گفت
یه روز دیگه رو موج دریا نوشت

دریا با موجاش اونو از خودش روند
مرغ هوا گم شد و اونو گریوند

باد اومد و تو جنگلا قدم زد
اسم تو رو در همه جا قلم زد

ببین جدائی چه به روزش آورد
چه سرنوشتی که براش رقم زد