جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپرنده از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-03-28 15:44:42پرنده از آلبوم: آوازهای دیگر


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-01-20 04:26:35پرنده
ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

يه پرنده يه پرنده
از تو صحرا از رو دريا
از توی دشتای زيبا
اومده نشسته اينجا
لبه پنجره ما

خواب من پر از صدای اين پرنده
خواب من به رنگ بال اين پرنده
حرفمو باور ندارن بچه ها
خوابامو باور ندارن بچه ها
جز پرنده جز پرنده

يه پرنده يه پرنده
از تو كوهها از رو دشتا
می پره به اوج كوهها
می پره تا ابرا بالا
من تنها رو از اينجا
يه پرنده يه پرنده