جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهقبیله عشق از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-03-28 16:21:27قبیله عشق از آلبوم: قبیله عشق


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-02-06 18:39:16قبیله عشق از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-06-11 21:16:28قبیله عشق
ترانه سرا: پرویز صبری
حمید غلامعلی

ای ابرمرد ای قلندر
یاور نخلهای بی سر
مردی از قبیله ی عشق
گل لاله گل پرپر

تو بزرگی تو عزیزی
تو خود عشقی تو خوبی
تو اصالت بهاری
خاک سرسبز جنوبی

ای ابرمرد ای قلندر
یاور نخلهای بی سر
مردی از قبیله ی عشق
گل لاله گل پرپر

مثل کوهی پرغروری
تو کلام قصّه هامی
مثل رودی پر خروشی
تکیه گاه غصّه هامی

ای ابرمرد ای قلندر
یاور نخل های بی سر
مردی از قبیله ی عشق
گل لاله گل پرپر

تو بزرگی تو عزیزی
تو خود عشقی تو خوبی
تو اصالت بهاری
خاک سرسبز جنوبی


ای ابرمرد ای قلندر
یاور نخلهای بی سر
مردی از قبیله ی عشق
گل لاله گل پرپر

مثل کوهی پرغروری
تو کلام قصه هامی
مثل رودی پر خروشی
تکیه گاه غصه هامی