جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیوانه من از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-03-28 15:48:06دیوانه من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-05-07 20:03:18


دیوانه من ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2015-11-08 01:45:05دیوانه من
فریدون فروغی

خواهم تو شوی
محبوب دلم
چون نرگس من
دیوانه من
رویت رخ من
سویت ره من
هستی چو بهشت
کاشانه من
پروانه من
پروانه من
بی تو چه کنم
مستانه من
اوای تو شد
هم نغمه من
ای لاله من
بردی دل من

پروانه من
پروانه من
بی تو چه کنم
مستانه من
اوای تو شد
هم نغمه من
ای لاله من
بردی دل من