جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدنیا دو روزه از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-03-28 16:32:56غلام ژاندارم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-06-10 20:33:54


دنیا دو روزه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-11-08 02:41:38دنیا دو روزه - ای خدا - غلام ژاندارم
ترانه سرا: امان الله منطقی
عارف

وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه
آدم دلش میسوزه ای خدا ای خدا ای خدا ای...
آدم که به گذشته یه لحظه چشم میدوزه
بیشتر دلش میسوزه ای خدا ای خدا ای خدا ای...
دنیا بقا نداره . چشمش حیا نداره
هیچکس وفا نداره ای خدا ای خدا ای خدا ای ...
دلی میخواد از آهن . هر کی میخواد مثل من
اینقدر دووم بیاره ای خدا ای خدا ای خدا ای...
تا که آدم جوونه کبکش خروس میخونه
دنیا باهاش مهربونه ای خدا ای خدا ای خدا ای...
اما به وقت پیری بی یار و بی نشونه
آدم تنها میمونه ای خدا ای خدا ای خدا ای...