دختر شیرازی از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


دختر شیرازیتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم ,
موسیقی فولکلور
شیراز
پیشرفته
۲۰۰۹
دارای مجوز شماره ۶۱۴۵
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۶
ISRC: USTCE1028216
از آلبوم موسیقی: بوی دیروز 6
تراک: ۴
طول آهنگ: ۰۴:۳۲
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۴ صفحه

  
Dokhtar Shirazi نت آهنگ
شیراز
پیشرفته


دختر شیرازی از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ توماندختر شیرازیتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
ترمپت: منوچهر بیگلری
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
موسیقی فولکلور ,
شیراز
ترمپت
۲۰۱۰
دارای مجوز شماره ۴/۱۳۸۶/ت
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ISRC: USTCE1068508
از آلبوم موسیقی: دیار 1
تراک: ۸
طول آهنگ: ۰۳:۵۰

  


دختر شیرازی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


دختر شیرازیتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
موسیقی فولکلور ,
شیراز
ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۳۸۰
طول آهنگ: ۰:۴۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Dokhtar Shirazi نت آهنگ
ساده


دختر شیرازی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


دختر شیرازیتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم ,
موسیقی فولکلور
متوسط
همراه با انگشت نگاری
۲۰۱۴
دارای مجوز شماره ۶۱۵۰
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۸
از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۸۶۸
طول آهنگ: ۴:۵۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۴ صفحه

  
Dokhtar Shirazi نت آهنگ
متوسط
همراه با انگشت نگاریدختر شیرازی
فولکلور شیراز
خواننده: هنرمند شماره 5

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
موهاتو به من بنما تا شوم راضی
موهامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
کمند تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
ابروتو به من بنما تا بشم راضی
ابرومو میخوای چه کنی بی حیا پسر
کمون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
چشماتو به من بنما تا بشم راضی
چشمامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
بادوم تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
لباتو به من بنما تا بشم راضی
لبامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
قیطون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
سینه تو به من بنما تا بشم راضی
سینه مو میخوای چه کنی بی حیا پسر
لیمو تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه