جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدختر شیرازی از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


دختر شیرازی از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


دختر شیرازی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


دختر شیرازی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


دختر شیرازی ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ توماندختر شیرازی
فولکلور شیراز
خواننده: هنرمند شماره 5

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
موهاتو به من بنما تا شوم راضی
موهامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
کمند تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
ابروتو به من بنما تا بشم راضی
ابرومو میخوای چه کنی بی حیا پسر
کمون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
چشماتو به من بنما تا بشم راضی
چشمامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
بادوم تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
لباتو به من بنما تا بشم راضی
لبامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
قیطون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
سینه تو به من بنما تا بشم راضی
سینه مو میخوای چه کنی بی حیا پسر
لیمو تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونهنظرات شما


ساراApr 18th, 2012
نت سنتور آهنگ ها رو ندارید؟
  • پگاه: خیر - شاید بتونید از نتهای یک دستی ما / برای سازهای غیر پیانو استفاده کنید
mojtabaDec 22nd, 2011
یاسرNov 13th, 2011
kiyan khamseJul 6th, 2011
shiraziFeb 23rd, 2011
aji naway ahang new
amir hoseynNov 17th, 2010