جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه چیزی میشه دیگه از آلبوم: بوی دیروز ۵۵


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2020-03-26 17:13:26یه چیزی میشه دیگه
رضا صادقی

همیشه جای شکرش هست
همه چیمون از این که هست میتونست بدتر هم باشه
این عشقی که بهم داریم
واسه هم وقت میذاریم
میتونست کمتر هم باشه

یه چیزی میشه دیگه ، غصه هاتو بس کن
یه چیزی میشه دیگه ، حالتو عوض کن
یه چیزی میشه دیگه
به این روی سکه ، چشامونو ببندیم
یه روزی میرسه که ، به این روزا میخندیم
یه چیزی میشه دیگه ، یه چیزی میشه دیگه

بجنگ ، واسه‌ی لبخندی که این روزا کمه
بخند ، دلتو میشکونن تو ریشه‌ات محکمه
ما با همیم
درد منه ، به خدا دردای تو دردای منه
بغضتو میفهمم ولی دل روشنه ، ما با همیم

یه چیزی میشه دیگه ، غصه هاتو بس کن
یه چیزی میشه دیگه ، حالتو عوض کن
یه چیزی میشه دیگه
به این روی سکه ، چشامونو ببندیم
یه روزی میرسه که ، به این روزا میخندیم
یه چیزی میشه دیگه

یه چیزی میشه دیگه ، غصه هاتو بس کن
یه چیزی میشه دیگه ، حالتو عوض کن
یه چیزی میشه دیگه
به این روی سکه ، چشامونو ببندیم
یه روزی میرسه که ، به این روزا میخندیم
یه چیزی میشه دیگه ، یه چیزی میشه دیگه