جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشکسته از آلبوم: بوی دیروز ۵۴


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2019-12-31 04:10:54شکسته
مرجان

ای شکسته تو شکستی
بویه کردی غصه خوردی
از ته دل گریه کردی
من باهاتم خاک پاتم
چو پرنده درهواتم
من رفیق گریه هاتم
عشق در تو،شعر در تو
بی تو من جایی ندارم
بی تو فردای ندارم
من باهاتم مثل بارون تو چشاتم
مثل غصه ت صداتم
چون پرنده در هواتم
ای وطن ای خانه ی من
بی تو من جایی ندارم
بی تو فردای ندارم