جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاحساس اجباری از آلبوم: بوی دیروز ۵۴


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2019-12-31 03:10:03حس تلخ
مهدی یغمایی

نکش دستاتو رو گونه ام من از این لحظه بیزارم
ترحم راه حلش نیست من احساست رو کم دارم
من احساست رو کم دارم
یکم اندازه من شو بذار تو لحظه هات جا شم
بدون مرز میتونم یه عالم عاشقت باشم
یه عالم عاشقت باشم
یه کاری کن که آروم شم تو هم عاشق شو میتونی
نگو دردام و میفهمی تو که چیزی نمیدونی
یه روز از پیش من میری
یه روز میخوای که برگردی
تو با رفتار مشکوکت من و دیوونه تر کردی
باید درکم کنی اما نمیخوام دل بسوزونی
باید دل واپسم باشی تو که حالم رو میدونی
من و عادت نده هرگز به این احساس اجباری
تموم کن حس تلخی رو که این روزا بمن داری
یه کاری کن که آروم شم تو هم عاشق شو میتونی
نگو دردام و میفهمی تو که چیزی نمیدونی
یه روز از پیش من میری
یه روز میخوای که برگردی
تو با رفتار مشکوکت من و دیوونه تر کردی
نکش دستاتو رو گونم من از این لحظه بیزارم
ترحم راه حلش نیست من احساست رو کم دارم
من احساست رو کم دارم