جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوای وای جون مریم از آلبوم: بوی دیروز ۵۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-07-28 21:11:22وای وای جون مریم
اونیک

وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای
امشب مثل شبهای پیش
می خوام بیام کنار تو
پیمانه ها رو پشت هم
خالی کنم به یاد تو
آخ که چقدر دوستت دارم
هی هی
تو سکه های چشم من
بیفته عکس روی تو
آخ که چقدر دوستت دارم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای
امشب باید تو آسمون
ستارمو پیدا کنم
تو کوچتون مست و خراب
بیام تو رو صدا کنم
بگم بیا فرار کنیم
هی هی
بهت بگم دوستت دارم
توی چشمات نگاه کنم
بگم بیا فرار کنیم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای
امشب می خوام مثل یه مرغ
روی هوا پر بزنم
امشب بازم دلم می خواد
بیام به تو سر بزنم
بگم بیا فرار کنیم
هی هی
می خوام دوباره می زده
خونتونو در بزنم
بگم بیا فرار کنیم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای
شاید امشب دلت بخواد
از پنجره نگام کنی
وقتی که چپ و راست میرم یواشکی صدام کنی
آخ که چقدر دوستت دارم
هی هی
اگه به دیوار بخورم
بخندی و رسوام کنی
آخ که چقدر دوستت دارم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای جون مریم
وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای
وای وای وای وای وای وای وای وای