جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگفتم نرو از آلبوم: بوی دیروز ۵۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-07-21 23:27:17گفتم نرو
امیر یگانه

نمیخوام قلبم دیگه مال کسی باشه
نمیخوام دیگه تو دستای کسی باشه
به خدا خسته‌م از این همه نیرنگ
قلب من پس کی میشه مثل همه از سنگ
گفتم نرو، سنگدل نشو
آخه دلم، میخواد تورو
خندید و رفت، با من نموند
عشقو از این، چشمامنخوند
نمیخوام آسمون من ابری باشه
نه دیگه از بارون غم خبری باشه
به خدا بستم پنجره روحم
نمیخوام دیگه رو به هیچ احدی وا شه
گفتم نرو، سنگدل نشو
آخه دلم، میخواد تورو
خندید و رفت، با من نموند
عشقو از این، چشمام نخوند
کنج شب بیدارم، حال خوبی دارم
از تو و از همه کس، از خودم بیزارم
کنج شب بیدارم، حال خوبی دارم
از تو و از همه کس، از خودم بیزارم
گفتم، گفتم
گفتم نرو، سنگدل نشو
آخه دلم، میخواد تورو
خندید ورفت، با من نموند
عشقو از این، چشمام نخوند
با من نموند