جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبابا رو بوس کن از آلبوم: بوی دیروز ۵۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-07-07 00:12:25بابا رو بوس کن
منوچهر سخائی

بابا رو بوس کن که تو دنیای منی
تو گل الالیه زیبای منی

قربون اون خنده هات برم من
قربون اون گریه هات برم من
مرواری از اون چشات میریزه
قربون اشک چشات برم من

بابا رو بوس کن که تو دنیای منی
تو گل الالیه زیبای منی
بابا رو بوس کن که تو دنیای منی
تو گل الالیه زیبای منی
کوچولوی من تویی تو تویی تو
اهوی من تویی تو تویی تو
تو یاس سپیدی قربون نازو ادات
تو نور امیدی قربون قدو بالات
بابا رو بوس کن که تو دنیای منی
تو گل الالیه زیبای منی
بابا رو بوس کن که تو دنیای منی
تو گل الالیه زیبای منی

قربون اون خنده هات برم من
قربون اون گریه هات برم من
مرواری از اون چشات میریزه
قربون اشک چشات برم من

بابا رو بوس کن که تو دنیای منی
تو گل الالیه زیبای منی
بابا رو بوس کن که تو دنیای منی
تو گل الالیه زیبای منی
بابا رو بوس کن که تو دنیای منی
تو گل الالیه زیبای منی
بابا رو بوس کن که تو دنیای منی
تو گل الالیه زیبای منی