جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکلید خورشید از آلبوم: بوی دیروز ۵۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-05-13 01:13:05کلید خورشید
امیر یگانه

امشب چقد تاریکه، بازم دارم میترسم
از صدای تیک تیک، پلک بی خواب خستم
شبه تموم روزا، اگه بری از پیشم
اگه تنهام بذاری، بی تو دیوونه میشم
کلید خورشیدو بزن، تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من، باهام میمونی همیشه
کلید خورشیدو بزن تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من باهام میمونی همیشه
حس میکنم یه سایه، میرقصه روی دیوار
ترسم اینه دوباره، بگی خدانگهدار
ترسم اینه دوباره، بخوای تنهام بذاری
اون سایه رو رها کن، مگه دوسم نداری؟
کلید خورشیدو بزن، تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من، باهام میمونی همیشه
کلید خورشیدو بزن، تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من، باهام میمونی همیشه
کلید خورشیدو بزن، تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من، باهام میمونی همیشه
کلید خورشیدو بزن، تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من، باهام میمونی همیشه
باهام میمونی همیشه