جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکج کلاه خان از آلبوم: بوی دیروز ۵۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-05-13 07:17:46


کج کلاه خان از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-02-06 07:01:19کج کلاه خان
گوگوش

ابرو به من کج نکن
کج کلاه خان یارمه
خوشکلمو خوشکلم
دلها گرفتارمه
یکه زن و یکه سوارم
هیچ کجا رغیب ندارم
عاشق اسب سفیدم
دختری چابک سوارم
گیسو نگو کمند والله
چینو چینو بلند والله
گیسو نگو کمند والله
چینو چینو بلند والله