جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسوزد امشب سینه من از آلبوم: بوی دیروز ۵۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-05-13 01:01:04سوزد امشب سینه من
عارف

سوزد امشب سینه من، دل چون آئینه من
زغم دیرینه من، زده راه جنون دل من بخدا
بی تو در دنیا چه کنم، با دل رسوا چه کنم
تو بگو تنها چکنم، شده خون دل زغمت من بخدا

وصل او شد همرازم، عشق او شد دمسازم
بی تو زین پس ننشیند، بر لبانم آوازم
چو بود بر لبم سخنی

تو بگو، تو بگو، تو بگو تنها چه کنم؟

من به راهت سرگردان، همچون موجی در طوفان
در دل کوه وصحرا، جویم ای گل عشقت را