جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخانه سبز از آلبوم: بوی دیروز ۵۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-05-13 06:20:44خانه سبز
علی تفرشی

سبز سبزم ریشه دارم
من درختی استوارم
سبز سبزم ریشه دارم
در زمستان هم بهارم
شور و عشق و شادیم را
از خدایم هدیه دارم
هرچه هستم هرچه باشم
چشمه ام پاکم زلالم
سبد سبد ستاره
از آسمون می باره
تو قلب پاک گلدون
بهار خونه داره
بیا بیا دوباره
چشام به انتظاره
بارون داره می باره
بوی تو رو میاره