جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعزیز جون از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


عزیز جون - درینه جان از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


عزیز جون از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


عزیز جون از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


عزیز جون از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومانعزیز جون
فولکلور مازندران
خواننده: پری زنگنه

عزیز جون درمه شومه الو داع کن
آخ مه الو داع کن

سر راهم نشین ته گریه ها کن
آخ ته گریه ها کن

اگر خواهی که من زودتر بیایم
آخ آخ زودتر بیایم

نماز صبح و شب مرا دعا کن
آخ آخ مرا دعا کن

سر راهم نشین ته گریه ها کن
آخ ته گریه ها کن

ستاره آسمون اشمارم امشو
آخ اشمارم امشو

بورین یار ره باویین بیمارم امشو
آخ بیمارم امشو

بورین یار ره باویین امشو نیه
آخ آخ امشو نیه

تمام دشمنان بیدارن امشو
آخ آخ بیدارن امشو

بورین یار ره باویین بیمارم امشو
آخ بیمارم امشو