جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعزیز جون از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2009-12-05 09:04:45


عزیز جون - درینه جان از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-01-05 06:52:29عزیز جون از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-04-04 05:17:23عزیز جون از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-18 23:55:26


عزیز جون از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-09-18 23:55:34عزیز جون
فولکلور مازندران
پری زنگنه

عزیز جون درمه شومه الو داع کن
آخ مه الو داع کن

سر راهم نشین ته گریه ها کن
آخ ته گریه ها کن

اگر خواهی که من زودتر بیایم
آخ آخ زودتر بیایم

نماز صبح و شب مرا دعا کن
آخ آخ مرا دعا کن

سر راهم نشین ته گریه ها کن
آخ ته گریه ها کن

ستاره آسمون اشمارم امشو
آخ اشمارم امشو

بورین یار ره باویین بیمارم امشو
آخ بیمارم امشو

بورین یار ره باویین امشو نیه
آخ آخ امشو نیه

تمام دشمنان بیدارن امشو
آخ آخ بیدارن امشو

بورین یار ره باویین بیمارم امشو
آخ بیمارم امشو