جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعکس از آلبوم: بوی دیروز ۴۹


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-02-25 06:31:34
عکس
منصور

روی یک طاقچه سنگی میون دو قاب رنگی
بودن من و تو با هم، آره تصویر قشنگی
عكس تو تو قاب خاتم در حصار خالی از غم
حتی در مرگ تن من نمی‌گیره رنگ ماتم
عكس من برعكس تو عاشق‌ترینه
چون هنوزم عاشق تو نازنینه
الهی هركی من و بی‌تو ببینه
مث من به خاک دلتنگی بشینه
قلب من عاشق ترینه قلب من عاشق ترینه
فرق من با تو همینه فرق من با تو همینه
تو در اوج بی‌خیالی فارغ از رنج و ملالی
نمی‌دونی قلب عاشق داره با تو شور و حالی
نمی‌ده ناز نگاهت به من خسته مجالی
تا بشینم در كنارت حتی در یه قاب خالی
عكس من برعكس تو عاشق‌ترینه
چون هنوزم عاشق تو نازنینه
الهی هركی من و بی‌تو ببینه
مث من به خاک دلتنگی بشینه
قلب من عاشق ترینه فرق من با تو همینه
فرق من با تو همینه