جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبید مجنون از آلبوم: بوی دیروز ۴۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2019-02-16 23:28:00بید مجنون
عارف
ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی

در بر آن بید مجنون
آن شب غمگین پائیز
قصه دل می سرودی
با نوای محنت انگیز
گفتی از من با وفاتر
با غم تو آشناتر
هر چه بشتابی نیابی
هر چه بشتابی نیابی
من به این افسون شدم افسانه تو
اینچنین دیوانه ای دیوانه ی تو
رفتی ای برگشته مژگان
تا تب این عشق سوزان
در دلم آتش فروزد
تار و پودم را بسوزد
رفتی ای برگشته مژگان
تا تب این عشق سوزان
در دلم آتش فروزد
تار و پودم را بسوزد...