جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهموج خاکستر از آلبوم: بوی دیروز ۴۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2018-05-21 01:59:55موج خاکستر
سینا سرلک

آبو که رو آتیش میریزن
دریا چجوری شعله ور میشه
این روز های تلخ و پر تاول
کی گفته که با گریه سر میشه
هی داد پشت داد پشت داد
ما خیلی وقته حالمون خوش نیست
از قصه و افسانه دست بردار
حتی یکی از ما سیاوش نیست
دجله پلاسکو رکس اقیانوس
تا یادمه تو دل آتیشیم
این همه ساله رد شدیم از جنگ
پس ما چرا شهید میشیم
پس ما چرا شهید میشیم
این کشتیه لبریز از حسرت
برای یک عده پر از نفته
یه چیزی این وسط غلط بوده
که آدما رو یادمون رفته
کابوس تو خالی کن امشبم
خاطره ی رو آب سرگردون
خاک وطن آغوش وا کرده
کشتی رو به اسکله برگردون
کشتی رو به اسکله برگردون
دجله پلاسکو رکس اقیانوس
تا یادمه تو دل آتیشیم
این همه ساله رد شدیم از جنگ
پس ما چرا شهید میشیم
پس ما چرا شهید میشیم