جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخیلی ممنون از آلبوم: بوی دیروز ۴۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2018-05-21 01:42:39خیلی ممنون
سیاوش قمیشی

خیلی‌ ممنون اینقد آسون منو داغون کردی
واسه احساسی‌ که داشتم دلمو خون کردی
تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی‌ واسه چی‌
منو به محبت دو روزه مهمون کردی
همه عالم میدونستن که بری می‌میرم
اما رفتی‌ و همه عالمو حیرون کردی
خیلی‌ ممنون واسه هر چی‌ که آوردی به سرم
خیلی‌ ممنون ولی‌ من هیچ وقت ازت نمیگذرم
من حواسم به تو بود و تو دلت سر به هوا
با همین سر به هواییت منو ویرون کردی
من که با نگاه شیرین تو \"فرهاد\" شدم
تو که این کافی‌ نبود که منو مجنون کردی
همه عالم میدونستن که بری می‌میرم
اما رفتی‌ و همه عالمو حیرون کردی
خیلی‌ ممنون واسه هر چی‌ که آوردی به سرم
خیلی‌ ممنون ولی‌ من هیچ وقت ازت نمیگذرم