جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو نفس کشیدن از آلبوم: بوی دیروز ۴۷


خرید آهنگ ۳۰۰۰ توماناوستا کریم
خواننده: عهدیه
خواننده: مهستی

بی تو نفس کشیدن برای من حرومه
از تو جدا نبودن همیشه ارزومه
عشق من و تو افسوس قصه ناتمومه
کاشکی منم میگفتم عاشقی کدومه

سرم هرچی بیاره میگم عیبی نداره
خدا خودش رحیمه...
یه روز شادی یه روز غم
یه روزی زیاده یه روز کم
کار اوستا کریم


بردی دل از دستم
رندونه رندونه

دیونه ام کردی
دیونه دیونه
کشتی منو بی بهونه

بردی دل از دستم
رندونه رندونه

دیونه ام کردی
دیونه دیونه
کشتی منو بی بهونه

سرم هرچی بیاره میگم عیبی نداره
خدا خودش رحیمه...
یه روز شادی یه روز غم
یه روزی از یه روز کم
کار اوستا کریم