جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو نفس کشیدن از آلبوم: بوی دیروز ۴۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2018-02-20 06:47:24اوستا کریم
عهدیه
مهستی

بی تو نفس کشیدن برای من حرومه
از تو جدا نبودن همیشه ارزومه
عشق من و تو افسوس قصه ناتمومه
کاشکی منم میگفتم عاشقی کدومه

سرم هرچی بیاره میگم عیبی نداره
خدا خودش رحیمه...
یه روز شادی یه روز غم
یه روزی زیاده یه روز کم
کار اوستا کریم


بردی دل از دستم
رندونه رندونه

دیونه ام کردی
دیونه دیونه
کشتی منو بی بهونه

بردی دل از دستم
رندونه رندونه

دیونه ام کردی
دیونه دیونه
کشتی منو بی بهونه

سرم هرچی بیاره میگم عیبی نداره
خدا خودش رحیمه...
یه روز شادی یه روز غم
یه روزی از یه روز کم
کار اوستا کریم