جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبر فراز آسمانها از آلبوم: بوی دیروز ۴۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2018-01-17 07:54:33بر فراز آسمانها
ابی

بروم شادان به فلک دور از غم ها دور از همه کس
ندهم من ره به کسی در بزم یار من باشم و بس
شاد و بی باک
با عشقی پاک
بر این آب و خاک
بپرم ز جهان
چو عقاب به دل آسمان
تپش قلب پر از امید من تپش زندگیه
دل من دیده ی من دنیای من همه تابندگیه
شور من
چشمه ی
نور من
بروم شادان به فلک دور از غم ها دور از همه کس
ندهم من ره به کسی در بزم یار من باشم و بس
شاد و بی باک
با عشقی پاک
بر این آب و خاک
بپرم ز جهان
چو عقاب به دل آسمان