جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبارون از آلبوم: بوی دیروز ۴۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2018-02-11 06:35:38بارون
حمید خندان

بارون بارون بارون بارون
بارون میاد دوباره
برای من که عاشقم
بوی تورو میاره
برای من که بعد تو
یه روز خوش ندیدیم
برای من که بعد تو
از همه دل بریدم
تو رفتی و بارونی شد
تمومه خاطراتام
تو رفتی و تو رویاهام
همیشه پا به پاتم
همیشه پا به پاتم
بارون بارون بارون بارون
بارون میاد دوباره
برای من که عاشقم
بوی تورو میاره
یادت میاد تو دستامون
جرات ما شدن بودم
تو چشمای بارونیم
شوق رها شدن بود
نمیشه بارون بیاد و
یاد تو نباشم
از خواب خنده های
تو بدون گریه پاشم
بارون بارون بارون بارون
بارون میاد دوباره
برای من که عاشقم
بوی تورو میاره
چی میشه این پنجره ها
رو به همیشه باشن
دوباره لحظه های من
همسفر تو باشن
همسفر تو باشن
چی میشه تو هوای تو
از عاشقی بمیریم
دوباره بارون بیادو
عطر تو رو بگیرم
بارون بارون بارون بارون
بارون میاد دوباره
برای من که عاشقم
بوی تورو میاره