جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهندیم از آلبوم: بوی دیروز ۴۵


2018-01-14 03:39:30


ندیم
ترانه سرا: ایرج رزمجو
داریوش

ای ندیم روز و شبم ای همدم دیرین من
ای نشان عشق و وفا ای مایه ی تسكین من
عاشقتر از عاشق تویی ای بانی آسایشم
دل داده ی لایق تویی ای مایه ی آرامشم
ای ناجی عشق آفرین تو محرم راز منی
ای آشنابا درد من تو شعر آواز منی
سوز منی ساز منی عاشق تر از عاشق تویی
ای بانی آسایشم
دلداده لایق تویی ای مایهء آرامشم
در حریم اندیشه ام پروانه ی خوشبال منی
ای همیشه مقصود من تو كعبهء آمال منی
عاشقتر از عاشق تویی ای بانی آسایشم
دل داده ی لایق تویی ای مایه ی آرامشم
در ذهن من تنها تویی بالاتر از پندار من
ای تكیه گاه هستی ام ای برتر از گفتار من
ای مایه كردار من
عاشقتر از عاشق تویی ای بانی آسایشم
دل داده ی لایق تویی ای مایه ی آرامشم
عاشقتر از عاشق تویی ای بانی آسایشم
دل داده ی لایق تویی ای مایه ی آرامشم