جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشوخیه مگه از آلبوم: بوی دیروز ۴۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2017-12-27 00:50:53شوخیه مگه
حمید هیراد

گر جان به جان من کنی جان و جهان من توی
سیر نمیشوم ز تو تاب و توان من تویی
نظری به حال ما کن تا روم به سمت کوی ات
دیوانه تر از دلم نیست تا شود اسیر رویت
شوخیه مگه بذاری بری نمونی
تو یار منی نشون به اون نشونی
شوخیه مگه دلو بزنی به دریا
عاشقی کنی پرسه نزنی تو شبها
شوخیه مگه بذاری بری نمونی
تو یار منی نشون به اون نشونی
شوخیه مگه دلو بزنی به دریا
عاشقی کنی پرسه نزنی تو شبها
چه کنم وجود من با دله تو ساز شد
همه دنیای من آن دلبر طناز شد
تو که بی وفا نبودی پر جور و جفا نبودی
تو همه وجود مایی تو ز ما جدا نبودی ای ز ما جدا نبودی
شوخیه مگه بذاری بری نمونی تو
یار منی نشون به اون نشونی
شوخیه مگه دلو بزنی به دریا
عاشقی کنی پرسه نزنی تو شبها