جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاون وقتا دیوونم بودی از آلبوم: بوی دیروز ۴۴


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2017-06-17 06:07:51اون وقتا دیوونم بودی
نادر گلچین
هوشمند عقیلی

اون وقتا دیوونم بودی
همش در خونه ام بودی
با چشم گریون
به هر كجا پام میرسید
تو پیشه چشمونم بودی
با چشم گریون
از بس قسم خوردی برام
از بس كه افتادی به پام
دلم برات سوخت
گفتی كه با مهر و وفام
گفتی كه جون كنی فدام
دلم برات سوخت
گله آغوشت شدم
حلقه در گوشت شدم
چلچراغه روشن
كلبه خاموشت شدم
گمونم یادت باشه
عهدی كه با تو بستم
من به اون قول و قرار
به پای تو نشستم
مشته تو پیشم وا شد
خونه براندازی نكن
بسه دیگه، بذار برو
با دله من بازی نكن
سنگ تموم گذاشتی
تو بی وفایی
به سینه داری میزنی
سنگ جدایی