جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحنا خانوم از آلبوم: بوی دیروز ۴۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2017-04-24 00:49:44
حنا خانم
ترانه سرا: زویا زاکاریان
ابی

حنا حنا، خانوم حنا
چه اسمیه اسم شما
ناز آهنگ بهاره
صدای نرم زمزمه
میون بارون و گله
بوی عاشقونه داره
عروسی ستاره ها تو اوج چشمای شما
یه افق منظره داره
برای پرواز دلم رو به حیات عاشقا
چشمتون پنجره داره
حنا خانوم دل من یه جای قصه انگار منتظر شما بود
پشت در باغ بهار اون همه آه و انتظار
به خاطر شما بود
حنا خانوم دل من یه جای قصه انگار منتظر شما بود
پشت در باغ بهار اون همه آه و انتظار
به خاطر شما بود
به خاطر شما بود