جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتب تو از آلبوم: بوی دیروز ۴۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2017-02-20 00:14:34
تب تو
ایشان

تو مثله بارون رو تن خشکم نشستی ، نشستی
مثله یه رگبار ، رگبار بهار اومدی ، رفتی
منو تو شبهام ، توی رویاهام تک و تنها ، گذاشتی
مثله یه سایه همیشه با من ، پس چی شد ، که رفتی
تب تو دارم ، تب تو دارم
طاقت دوری تو ندارم
تب تو دارم ، رفیق و یارم
بی تو من هم دردی ندارم
تو مثل نسیم ، نسیم بهار دمیدی ، گذشتی
قلبم از شیشه ، دلتو از سنگ ، زدی و شکستی
حتی تو خوابم وقتی که بودی تو عهدی ، نبستی
منو مثله یه کتاب کهنه تو خوندی ، بستی
تب تو دارم ، تب تو دارم
طاقت دوری تو ندارم
تب تو دارم ، رفیق و یارم
بی تو من هم دردی ندارم
تب تو دارم ، تب تو دارم
طاقت دوری تو ندارم
تب تو دارم ، رفیق و یارم
بی تو من هم دردی ندارم
تب تو دارم ، تب تو دارم
طاقت دوری تو ندارم
تب تو دارم ، رفیق و یارم
بی تو من هم دردی ندارم
تب تو دارم ، تب تو دارم
طاقت دوری تو ندارم
تب تو