جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتجربه کن از آلبوم: بوی دیروز ۴۰


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2016-12-04 06:32:59تجربه کن
شادمهر عقیلی

دستتو ول میکنم اگه میتونی برو یه قدم تجربه کن من این اینده رو
بعد من هرکی بیاد من ازش عاشق ترم بعد من هرکی بیاد من ازت نمیگذرم
تو نمی تونی بری وقتی عاشقی هنوز هرچی از تو بشنوه به خودم فتی یه روز زندگی کردم تو رو تا نگاه اخرت من همین نزدیکیام یه قدم پشت سر
بعد من هرکی بیاد باید از من بگذره تا کجا باید بری تا منو یادت ببره
رفتنت عذابته خا طراتت با کیه هر چی تجربه کنی بعد من تکراریه
تو نمی تونی بری وقتی عاشقی هنوز هرچی از تو بشنوه به خودم فتی یه روز زندگی کردم تو رو تا نگاه اخرت من همین نزدیکیام یه قدم پشت سر