جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل یخ از آلبوم: بوی دیروز ۴


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-12-05 05:03:47گل یخ از آلبوم: آکورد
گل یخ از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-01-30 18:36:47گل یخ
ترانه سرا: کورش یغمائی
کورش یغمائی
منصور
پیروز

غم میون دو تا چشمون قشنگت، لونه كرده
شب تو مو های سیاهت، خونه كرده

سیاهی های دو چشمت، مثل غمهای منه
دو تا چشمون سیاهت، مثل غمهای منه

سیل غمها آبادیم رو ویرونه كرده
وقتی بغض از مژه هام پایین میاد، بارون میشه

دو تا چشمام بارون، شبونه كرده
وقتی با من می مونی تنهایم رو، باد میبره

گل یخ توی دلم جوونه كرده
بهار از دستهای من پر زد و رفت

ای شكوفه توی این زمونه كرده
تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش می گیرم

چی بخونم جوونیم رفت و صدام رفته دیگه
گل یخ توی دلم جوونه كرده