جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهساحل دریا از آلبوم: بوی دیروز ۴


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2009-12-05 05:22:47ساحل و دریا از آلبوم: آکورد
ساحل و دریا از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-02-16 15:10:38


ساحل و دریا از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-04-04 23:14:45ساحل دریا - ساحل و دریا
گوگوش

دلم از غصه داره
خون میشه دریا کاری کن
غممو مثله موجات بردار
تو ساحل خالی کن
بیا دریا کاری کن
غما رو چاره بکن
بیا دریا کاری کن
غما رو چاره بکن
عمریه ساحل و دریا
مثله غم با دل من
گفتگوشون سر نمیاد
اگه روزی یکیشون
از همدیگه دوری کنه
مهتاب دیگه در نمیاد
موجای دریا رو
خون آلود و زرد نمیکنه
فقط دروازهء دل رو
روی غم وا میکنه
موجای دریا رو
خون آلود و زرد نمیکنه
فقط دروازهء دل رو
روی غم وا میکنه
بیا دریا کاری کن
غما رو چاره بکن
بیا دریا کاری کن
غما رو چاره بکن
عمریه ساحل و دریا
مثله غم با دل من
گفتگوشون سر نمیاد
اگه روزی یکیشون
از همدیگه دوری کنه
مهتاب دیگه در نمیاد
موجای دریا رو
خون آلود و زرد نمیکنه
فقط دروازهء دل رو
روی غم وا میکنه
موجای دریا رو
خون آلود و زرد نمیکنه
فقط دروازهء دل رو
روی غم وا میکنه
بیا دریا کاری کن
غما رو چاره بکن
بیا دریا کاری کن
غما رو چاره بکن