جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنگو نمیام از آلبوم: بوی دیروز ۳۹


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-08-29 01:50:33نگو نمیام از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-03 00:49:24


نگو نمیام از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-03 00:49:16نگو نمیام
هایده
ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن
دیگه سخته برام

حالا که دست گلدون
به ساقه گل رسیده

حالا که عطر آشتی
تو خونمون پیچیده

حالا که خوب می دونی
دلم هوا تو کرده

حالا که بغض و کینه
پاشو کنار کشیده

نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن
دیگه سخته برام

آلاله غنچه کرده
کاش بودی و میدیدی

کبوتر بچه کرده
کاش بودی و میدیدی

گلها چشم انتظارن
تا از در برسی تو

گلها قرق بهارن
کاش بودی و میدیدی

میگن وقتی قاصدک
رو دوش گل سواره

خوشبختی میاره
کاش بودی و میدیدی

یه قمری توی ایوون
داره لونه میزاره

میگن اومده کاره
کاش بودی و میدیدی

حالا که دست گلدون
به ساقه گل رسیده

حالا که عطر آشتی
تو خونمون پیچیده

حالا که خوب می دونی
دلم هوا تو کرده

حالا که بغض و کینه
پاشو کنار کشیده

نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام

امید رو پر دادن
دیگه سخته برام