جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمصدا از آلبوم: بوی دیروز ۳۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-08-08 06:48:17
همصدا
پوران
معین

ای همصدای دیروز و فردا
عاشق تر از ما کی می شه پیدا
وقتی تو باشی ، هر لحظه با من
فرقی نداره اینجا و اونجا
گرچه از گذشته ، تنها یادگاری
اما باز همیشه ، حرفی تازه داری
ای همصدای دیروز و فردا
عاشق تر از ما کی می شه پیدا
وقتی تو باشی ، هر لحظه با من
فرقی نداره اینجا و اونجا

ای همیشه ناجی من ف مرهمی بر زخم این تن
سخته بی تو زنده بودن
این روزا که عاشقی هم دیگه از یاد رفته کم کم
با تو عاشق ، با توخوبم ، با تو روز بی غروبم
ای همصدای دیروز و فردا
عاشق تر از ما کی می شه پیدا
وقتی تو باشی ، هر لحظه با من
فرقی نداره اینجا و اونجا