جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن همینم از آلبوم: بوی دیروز ۳۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-08-11 07:44:02من همینم از آلبوم: آکورد

من همینم
مرجان
ترانه سرا: آرش سزاوار

من همینم اگه زشتم اگه خوشگل
من همینم اگه آسون اگه مشکل
من همینم اگه خاموش اگه روشن
من همینم اگه خارم اگه گلشن
کسی نیست شب رو با من سر بکنه
کسی نیست بغضمو باور بکنه
غریبه تو از راه دور اومدی
غریبه تو از پیش نور اومدی
غریبه به جون هر دومون قسم
که تبار عاشقا کم شده کم
کسی نیست شب رو با من سر بکنه
کسی نیست بغضمو باور بکنه
غریبه تو از راه دور اومدی
غریبه تو از پیش نور اومدی
غریبه به جون هر دومون قسم
که تبار عاشقا کم شده کم
کسی نیست شب رو با من سر بکنه
کسی نیست بغضمو باور بکنه