جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتو نبودی از آلبوم: بوی دیروز ۳۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-08-08 05:29:44تو نبودی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-08-08 06:27:27تو نبودی
حبیب
ترانه سرا: نگین فرهمند

قدرتو بیشتر میدونم،حالا که برگشتی خونم
قدرتو حالا میدونم، سرتو بزار رو شونم
وقتی که اینجا نبودی،همه چی خاکستری بود
رنگیو چشام نمیدید حالو روزم دیدنی بود
تو نبودی که ببینی شب چجوری بی تو سر شد
تو نبودی که ببینی گونه های من چه تر شد
شبو روز من یکی بود ،گریه هام از بی کسی بود
دستای تورو میخواستم ،اینجا جات خیلی خالی بود
قدرتو بیشتر میدونم،حالا که برگشتی خونم
قدرتو حالا میدونم، بمون پیشم مهربونم
وقتی که اینجا نبودی،منو تورو صدات میکردم
آره تو اینجا نبودی، ولی من نگات میکردم
شبو روز من یکی بود ،گریه هام از بی کسی بود
دستای تورو میخواستم ،اینجا جات خیلی خالی بود
قدرتو بیشتر میدونم،حالا که برگشتی خونم
قدرتو حالا میدونم، بمون پیشم مهربونم
وقتی که اینجا نبودی،منو تورو صدات میکردم
آره تو اینجا نبودی، ولی من نگات میکردم
شبو روز من یکی بود ،گریه هام از بی کسی بود
دستای تورو میخواستم ،اینجا جات خیلی خالی بود
شبو روز من یکی بود ،گریه هام از بی کسی بود
دستای تورو میخواستم ،اینجا جات خیلی خالی بود
شبو روز من یکی بود ،گریه هام از بی کسی بود
دستای تورو میخواستم ،اینجا جات خیلی خالی بود