جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدستام سرده از آلبوم: بوی دیروز ۳۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2016-07-05 03:05:46
تنهاترین عاشق
رضا روح پور

انگار دستام ، سرد سردن
انگار چشمام، شب تارن
آسمون سیاه ،ابر پاره پاره
شر شر بارون ، داره میبره
حالا رفتیو من ، تنها ترین عاشقم رو زمین
تنها خاطراتم ، تو بودی فقط همین
گفتی برو ، تنها بمون
با غصه ها ، همراه بمون
دیگه نمیتونم، خسته ی خستم
طلسم غمها ، زدم شکستم
داره چشمام ، ابر بارون
رو گونه هام ، شده رون
رفتیو رفتی، تنها میمونم
تا آخر عمر ، واست میخونم
حالا رفتیو من ، تنها ترین عاشقم رو زمین
تنها خاطراتم ، تو بودی فقط همین
حالا رفتیو من ، تنها ترین عاشقم رو زمین
تنها خاطراتم ، تو بودی ، فقط همین