جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوسعت سبز از آلبوم: بوی دیروز ۳۴


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-09-20 20:32:13
وسعت سبز
ترانه سرا: سهیل محمودی
حمید غلامعلی

آرامشم را در تو جویم ای وسعت سبز
نجوای خود را با تو گویم ای فرصت سبز
ای دشتهایت ارغوانی ای گلشن راز
با لاله هایت می توانی باشی سرافراز
ای سرزمین آسمانی ای کشور عشق
نامت بلند وجاودانیدر دفتر عشق
مردان تو در استقامت مثل دماوند
در پاکی روح و کرامت مانند اروند