جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنفس از آلبوم: بوی دیروز ۳۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-07-23 19:49:20نفس ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-07-24 18:23:16نفس
مرتضی پاشایی

چشات من داده به دستای باد
دلم عشقت از کی‌ بخواد
دل تو با دلم به سادگی‌ راه نمیاد
ببین دل من درا رو همه بست
تو دلم کی‌ به جز تو نشست
آخه عاشقتم تو به عاشقی میگی‌ هوس
همش هوس تو رو داره دلم
دیوونته چاره نداره دلم
به تو دل بسته دوباره دلم
عشق تو کار دلم
نفس نفسم تو رو داد میزانه
نفس توی سینه صدات می‌زنه
نگاه تو مثل جواب منه
تعبیر خواب منه
دلم دیگه درگیر عاشقیه
توی قلب تو آخه کیه
که بهم نمیگی ما دو تا دلمون یکیه
نذار دیگه سر به سر دل من
اگه در به دره دل من
ولی‌ جای تو دیگه تو دل غافل من
آره هوس تو رو داره دلم
دیوونته چاره نداره دلم
به تو دل بسته دوباره دلم
عشق تو کار دلم
نفس نفسم تو رو داد میزانه
نفس توی سینه صدات می‌زنه
نگاه تو مثل جواب منه
تعبیر خواب منه