جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنذر از آلبوم: بوی دیروز ۳۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-09-14 01:17:36نذر از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-09-20 03:11:41نذر
ترانه سرا: حافظ
هومن جاوید

خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب
من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت
با دل زخم کش و دیده گریان بروم
نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی
تا در میکده شادان و غزل خوان بروم
در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت
با دل زخم کش و دیده گریان بروم
نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی
تا در میکده شادان و غزل خوان بروم