جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخموشی های ساحل از آلبوم: بوی دیروز ۳۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-07-26 21:18:03خموشی های ساحل از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-07-26 22:26:53خموشیهای ساحل
محمد نوری

شب پریشان می خرامد در خموشیهای ساحل
می تپد در سینه ام دل....تو می آیی تو می آیی
می تراود عطر بوسه از گل سرخ لبانت
می درخشد دیدگانت....چه زیبایی چه زیبایی
می گشایی پرده راز با نگاهی پر ز تشویش
من به گوشت می سرایم نغمه ای از غم خویش
در خموشیهای ساحل این منم تنهای تنها
خفته در آغوش رویا....چه رویایی چه رویایی...
شب پریشان می خرامد در خموشیهای ساحل
می تپد در سینه ام دل....تو می آیی تو می آیی
می تراود عطر بوسه از گل سرخ لبانت
می درخشد دیدگانت....چه زیبایی چه زیبایی