جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهماهی سیاه کوچولو از آلبوم: بوی دیروز ۳۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-04-27 04:26:21ماهی سیاه کوچولو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-06-07 21:34:25ماهی سیاه کوچولو
گوگوش

چندتا گل واژه برات گریه کنم
که بسازی شعری از جنس سفر
که بریزه ترسمون راهی بشیم
رج به رج تا مرز بی مرز خطر
کاری کن راهی قصه ها بشیم
هم دل و هم گریه ی خدا بشیم
مث ماهی سیاه کوچولو
کاری کن مسافر دریا بشیم
کاری کن مسافر دریا بشیم
راه ماهی سیاه کوچولو
راه دل به حادثه سپردنه
قصه ی شکستن هیبت شب
رفتن و به آرزو رسیدنه
کاری کن بعد من و تو بمونه
پس و پشت لحظه ها قصه ی ما
کاری کن رفتنمون تباه نشه
بخونن کوچه ها همسایه ها
راه ماهی سیاه کوچولو
رفتن و خطر به جون خریدنه
قصه ی گذشتن از حسار پیر
رقص پرواز پرنده دیدنه
کاری کن بعد من و تو بمونه
پس و پشت لحظه ها قصه ی ما
کاری کن رفتنمون تباه نشه
بخونن کوچه ها همسایه ها
کاری کن بعد من و تو بمونه
پس و پشت لحظه ها قصه ی ما
کاری کن رفتنمون تباه نشه
بخونن کوچه ها همسایه ها