جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشق میمونم از آلبوم: بوی دیروز ۳۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-05-10 05:34:05عاشق میمونم
کامیار

هرجا باشی دنبالت می گرده چشمای من
می دونی عشقت شده تموم دنیای من
عاشقت شدم می خوام که تو باشی
بدجوری بسته شدی به نفسم
عاشق میمونم تا همیشه
تا ته دنیا عشق من کم نمیشه
عاشق میمونم تا همیشه
تا ته دنیا عشق من کم نمیشه
صاف و ساده ست اما فوق العاده س دنیای تو
تو جون منی تنها نذار این دیوونه رو
عشقمو بردار تو قلبت نگه دار
اگه تو دوسم داری به روت بیار
عاشق میمونم تا همیشه
تا ته دنیا عشق من کم نمیشه
عاشق میمونم تا همیشه
تا ته دنیا عشق من کم نمیشه