جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیشه پرنده باشی از آلبوم: بوی دیروز ۳۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-03-02 04:42:47میشه پرنده باشی
معین

میشه پرنده باشی اما رها نباشی
میشه دلت بگیره اسیر غصه ها شی
حالا که آسمونم دنیای تازه ای نیست
اون وفت یه جا بشینی محو گذشته ها شی
ترسیده باشی از کوچ اوجو ندیده باشی
واسه یه مشت دونه اهلی آدما شی
تو سایه ها بمونی درگیر سایه ها شی
مفهوم زندگی رو از یاد برده باشی
دلت بخواد دوباره از ته دل بخونی
از ترس ریزش اشک غمگین و بی صدا شی