جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیشه پرنده باشی از آلبوم: بوی دیروز ۳۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-03-02 04:42:47
میشه پرنده باشی
معین

میشه پرنده باشی اما رها نباشی
میشه دلت بگیره اسیر غصه ها شی
حالا که آسمونم دنیای تازه ای نیست
اون وفت یه جا بشینی محو گذشته ها شی
ترسیده باشی از کوچ اوجو ندیده باشی
واسه یه مشت دونه اهلی آدما شی
تو سایه ها بمونی درگیر سایه ها شی
مفهوم زندگی رو از یاد برده باشی
دلت بخواد دوباره از ته دل بخونی
از ترس ریزش اشک غمگین و بی صدا شی